top of page

Svensk ek…

Efter destilleringen är alkoholhalten över 80% och ska spriten lagras i fat. Inte alla träslag är lämpligt för att binda fat med. Sedan länge vet man att lagring på ek ger det bästa resultat.  Tvärtemot andra destillerier som använder Fransk ek från Limousin eller den klassiska "American oak"  har vi sökt efter en möjlighet att lagra var CalvaDal på Svensk ek.

Därför samarbetar vi med Thorslundskagge från Högsjö.  Johan Thorslund  fick sitt Mästarbrev i tunnbindaryrket 1997, som den förste i Sverige på 50 år.  Eken man använder kommer mestadels från Visingsö i Vättern från stora ekskogar som blev planterad mellan 1500 och 1700 för den dåvarande Svenska marinen.

Svensk ek växar långsammare än Fransk ek och Amerikansk ek. Årringarna liger närmare till varandra. Mellan varje årring finns en del vanilin som fungerar som lim mellan ringerna. Vanilin har egenskaper liksom socker och ger en visst sött smak till spriten som liger i faten.  Däremot bär ek också en del taniner i sig som ger en visst bitter smak på spriten.

Aging har att gjöra med tiden som spriten liger i faten.  Ju längre tid spriten är förvarad i ett fat, ju mer "aging" den fick. Aging behövs för att sjunka alkoholnivån  och för smaken att höjas.

Sen önskar vi att vår CalvaDal får en balanserad smakprofil. Den fruktiga "eau de vie" från vår "kontinuerliga  destillering" , vanilinen och taninerna ska vara i balans och ge en komplex och elegant smak. En lagring som tar för långt tid ger för mycket smak av taniner och därför lagrar vi vår CalvaDal i små 10 till 50 liters fat. Istället för den Franska Calvados, lagrad på Fransk ek, som ska lagras för minst 2 år i hundratals liters stora fat.

54388561_278877179675161_593143395271049
56400497_268563237422882_262381050626729
56553739_269386787343002_541300838764852
68742987_2076066846032677_61764583150741
56537445_383123109202902_589583665817085
PNG 3[1].png
bottom of page