top of page

Terroir / Sankt Nicolai Källan och Myten om den Franska Pilgrim

Begreppet "Terroir" kommer från vinvärlden / vinologi och har att göra med allt som  påverkar smaken av vin / öl och sprit och hela upplevelsen runt produkten.

Smaken av sprit blir påverkad av marken där alla äppelträd växer, microklimaten av trädgården, vattnet som träden tar till sig och t.ex. alla handlingar av tillverkaren.  Om man säger att det finns mycket "terroir" i spriten då menar man att man kan smaka "varifrån produkten kommer, hur den är tillverkad och vem som har tillverkad produkten".

Med bara lokala äpplen, en småskalig produktion, handarbete och lagring av varje äppelsprit på svensk ek försöker vi att producera en så lokal produkt som möjligt och möjligheten att småka på Dalsland. 

Sankt Nicolai Källan

Redan före år 1220 var Edsleskog en välkänd ort för alla pilgrimer som var på väg mot Biskoppen Olav den Heliga i Nidaros / Trondheim i Norge. År 1220 blev prästen Nils mördad av "två berusade drängar" . Dagen efter mordet hittade man hans lik bara 100 meter ifrån kyrkan och dagen därefter upptäckte man en damm med bubblande vatten bara några meter där man hittade prästen. Alla pilgrimer som drack från vattnet kännde sig mycket bättre efteråt och de blev helt övertygad att vattnet måste vara "helande".

Många pilgrimer som nådde Nidaros försökte att övertyga Biskoppen om det "heliga vattnet i Edsleskog".  Året 1221 besökte Biskoppen Olav den Heliga Edsleskog och förklarde vattnet helig och prästen Nils blev "Sankt Nikolaus". 

Källan blev upptäckt och restaurerad runt 1970 och det går fortfarande att besöka den lilla källa i Edsleskog.

Före vi buteljerar var CalvaDal späder vi ut spriten (cask strenght 63%) med Edsleskogs lokala vatten till 46% alk. 

Myten om den Franska Pilgrim

Under vargvintern 1678  fanns det en Fransk pilgrim på väg från hemmaplanen Normandie  mot Nidaros / Norge.  Det finns inte mycket information kvar men myten säger att han hamnade på kyrktrappan där prästen hittade honom genomfrusen och tog honom in. Pilgrimen fick dricka från Edsleskogs helande vatten, fick något att äta och fick en god sömn vid brasan. 

Två dagar därefter fortsätte pilgrimen mot Nidaros och prästen hittade en halv tom flaska med Calvados vid brasan som pilgrimen glömde att ta med sig. 

Denna flaska och den här myt blev inspirationskälla för var "CalvaDal".

8836a64e9b7e5096e8b4f11c78f40a94.png
sankt nicolaus.png
e0a097e10ed2651752a9024d4504f972.jpg
56601036_1187249148106020_51856756011675
56627532_2253148478280563_57866977338384
56618779_439430426804285_566393154399580
PNG 3[1].png
bottom of page